Thông tư 47/2014/TT-BCA hướng dẫn 115/2013/NĐ-CP quản lý tang vật phương tiện vi phạm hành chính

Thông tư 12/2020/TT-BGTVT quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ

Thông tư 11/2015/TT-BKHCN hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực sở hữu công nghiệp

Thông tư 40/2015/TT-BCA sử dụng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện vi phạm an toàn giao thông

Thông tư 65/2020/TT-BCA quy trình tuần tra xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ

Thông tư 153/2016/TT-BTC sửa đổi 31/2014/TT-BTC xử phạt vi phạm hành chính quản lý giá lệ phí hóa đơn

Quyết định 289/QĐ-TTCP 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực

Thông tư 06/2017/TT-BGTVT quy trình sử dụng phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ giao thông đường bộ

Thông tư 117/2020/TT-BTC tính khoản thu trái pháp luật do vi phạm pháp luật về chứng khoán

Thông tư 09/2017/TT-BTP sửa đổi 19/2015/TT-BTP tính pháp lý áp dụng biện pháp hành chính

Thông tư 05/2018/TT-BCA lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện

Thông tư 03/2018/TT-BXD hướng dẫn Nghị định 139/2017/NĐ-CP xử phạt trong chế biến khoáng sản

Thông tư 08/2018/TT-BCT mẫu biên bản sử dụng trong hoạt động kiểm tra vi phạm hành chính

Thông tư 87/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 215/2013/TT-BTC hướng dẫn cưỡng chế thuế

Thông tư 35/2018/TT-BCT thủ tục xử lý vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường

Nghị định 03/2017/NĐ-CP kinh doanh casino

You cannot copy content of this page